สปริงโช๊คอัพ Kamiya กว่า 20 ปี ในด้านการผลิตสปริง เราได้พัฒนาศักยภาพการผลิตมาโดยตลอด และเป็นที่ยอมรับกับกลุ่มลูกค้าชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ

สปริงโช๊คอัพ

สปริงโช๊คอัพ กว่า 20 ปี ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น  สยามชิตะได้พัฒนาศักยภาพในการผลิตจากอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ สู่รถยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ไม่เพียงแต่สปริงสำหรับโช้คอัพสำหรับรถจักรยานยนต์ สยามชิตะยังมีวาล์วหลากหลายชนิด อาทิ วาล์วสปริง ดิสว์ วาล์ว สำหรับเปิด-ปิดน้ำมันโช้คอัพรถยนต์ สปริงโช๊คอัพ และจักรยานยนต์อีกด้วย

ในอดีตบริษัท สยามชิตะ จำกัด เป็น 1 ใน 5 บริษัทของกลุ่มบริษัท สยามอะไหล่ จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สปริงโช๊คอัพ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้สปริงภายใต้การดูแลของ ดร.ถาวร พรประภา ผู้ซึ่งถือได้ว่า ท่านเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในช่วงแรก

ในปี 2538 บริษัทสยามอะไหล่  จำกัด ได้ร่วมทุน กับบริษัท ชิตะโคเงียว จำกัด ผู้เชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงโด่งดังด้านการผลิตสปริง สปริงโช๊คอัพ แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตั้งบริษัท สยามชิตะ จำกัด อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน  30 ล้านบาท

Kamiya Springs

มาตรฐานการผลิต สปริงโช๊คอัพ

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าและการบริการเราได้พัฒนาเทคโนโลยี่ด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประกันคุณภาพ ของสินค้าตามมาตรฐานสากลอีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต  ด้วยระบบ ISO 9001, ISO 14001 และ IATF 16949

Contact Us

WE WILL MAKE PRODUCTS WITH QUALITY OF HIGHEST STANDARD. ON – TIME DELIVERY. CONTINUOUS IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT TO MEET CUSTOMER’S FULL SATISFACTION.

ประวัติบริษัท

ในอดีตบริษัท   สยามชิตะ  จำากัด  เป็น 1 ใน 5 บริษัทของกลุ่มบริษัท สยามอะไหล่ จำากัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้สปริงภายใต้การดูแลของ ดร.ถาวร พรประภา ผู้ซึ่งถือได้ว่า ท่านเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในช่วงแรก

ในปี 2538 บริษัทสยามอะไหล่  จำากัด ได้ร่วมทุน กับบริษัท ชิตะโคเงียว จำากัด ผู้เชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงโด่งดังด้านการผลิตสปริง แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตั้งบริษัท สยามชิตะ จำากัด อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน  30 ล้านบาท

กว่า 20 ปี ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น  สยามชิตะได้พัฒนาศักยภาพในการผลิตจากอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ สู่รถยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ  ไม่เพียงแต่สปริงสำาหรับโช้คอัพสำาหรับรถจักรยานยนต์ สยามชิตะยังมีวาล์วหลากหลายชนิด อาทิ วาล์วสปริง ดิสว์ วาล์ว สำาหรับเปิด-ปิดน้ำามันโช้คอัพรถยนต์ และจักรยานยนต์อีกด้วย

Designed And Developed By AP Digital Consultancy.